Визирська громада

Одеська область, Одеський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування «Внесення змін у генеральний план с. Кордон поєднаний з детальним планом території для розміщення підприємства із штучного розведення, утримання та ви

Дата: 02.08.2022 10:14
Кількість переглядів: 138

 

 1. Інформація про замовника. Замовник СЕО - виконавчий комітет Визирської сільської ради
 2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план це містобудівна документація, що визначає принципові вирішення довгострокового розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту, та розробляється з метою:

 • довгострокового прогнозування розвитку територій;
 • взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів;
 • визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико- культурних та інших зон і об’єктів;
 • встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;
 • планування реконструкції існуючої забудови та територій;
 • збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень та природних водойм;
 • створення та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

Проект, розробляється згідно з рішенням Визирської сільської ради з урахуванням:

 • схеми планування території Одеської області;
 • схеми планування Лиманського району Одеської області;
 • стратегії соціально-економічного розвитку Одеської області до 2027 року;
 • стратегії розвитку Визирської сільської ради до 2030 року;
 • генерального плану с. Кордон;
 • інших діючих програм розвитку державного на регіонального рівнів;

а також з врахуванням інформації містобудівного, земельного та інших кадастрів.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Проект документа державного планування не передбачає провадження господарської діяльності з аквакультури та містить пропозиції з розташування нових об’єктів аквакультури на площі орієнтовно 4га, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тон на рік і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах потребує проведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД). Процедура ОВД буде виконана на подальших стадіях проектування, до початку провадження планової діяльності.

 1. Ймовірні наслідки:

Виконання проектних рішень документа державного планування може, ймовірно, спричинити наступні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

для атмосферного повітря:

 • забруднення повітря під впливом антропогенних чинників;

для здоров’я населення:

 • не очікуються;

для стану водних ресурсів:

 • збільшення забруднення природних водойм внаслідок життєдіяльності;

у сфері поводження з відходами:

 • не очікуються;

для стану біорізноманіття:

 • зміна стану біорізноманіття в місцях провадження діяльності.
 

б) Суттєвих наслідків для територій з природоохоронним статусом, зокрема, для кладовищ та урочищ, об’єктів культурної та релігійної спадщини виконання генерального плану не передбачається.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час стратегічної екологічної оцінки проекту передбачається розглянути:

 1. «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін у разі незатвердження документу державного планування;
 2. Інші альтернативи, що будуть надані в ході виконання СЕО.

Територіальні альтернативи не розглядаються, технологічні альтернативи будуть розглянути в процесі виконання ОВД.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Стратегічна екологічна оцінка передбачає всебічний розгляд можливих позитивних та негативних наслідків для довкілля, які можуть мати місце в разі виконання змін до генерального плану у стратегічному розумінні.

Під час виконання стратегічної оцінки планується провести:

 • аналіз статистичної інформації щодо стану довкілля, здоров’я населення;
 • аналіз інформації щодо поточного стану Тилігульського лиману;
 • аналіз даних та спостережень з метою визначення динаміки змін стану довкілля;
 • консультації з органами виконавчої влади відповідного рівня, що відповідають за провадження державної політики в сфері охорони довкілля та здоров’я населення;
 • громадські обговорення проекту, та звіту про СЕО;
 • розгляд та врахування зауважень та пропозицій до проекту та звіту про СЕО;
 • визначення критеріїв та періодичність проведення моніторингу виконання проекту.
 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою пом’якшення ймовірного впливу на довкілля та запобігання наслідкам розглядаються наступні заходи:

 • облаштування локальної системи господарсько-побутового водовідведення;
 • встановлення санітарно-захисних та охоронних зон;
 
 • облаштування системи відведення стоку поверхневих вод;
 • встановлення містобудівних умов та обмежень, і режиму використання окремих ділянок;
 • інші заході, що будуть розроблені під час розробки генерального плану.
 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено з урахуванням змісту і рівня деталізації генерального плану, сучасних знань, методів оцінювання, статистичних даних та інформації, отриманої з доступних джерел. Також у звіті будуть враховані зауваження, побажання та пропозиції, отримані від громадськості під час проведення громадського обговорення та консультацій.

Передбачається, що звіт буде містити наступну інформацію:

  1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
  2. Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо генеральний план не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
  3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
  4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
  5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
  6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення, у тому числі, вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно) постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
  7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 
  1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі, будь- які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
  2. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення;
  3. Опис транскордонних наслідків виконання генерального плану (за наявності);
  4. Резюме нетехнічного характеру та висновки придатні для проведення громадського обговорення та розраховані на широку аудиторію.
 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Ознайомитись з Заявою про визначення обсягу СЕО можна у приміщенні Визирської сільської ради та на сторінці Визирської сільської ради в мережі Інтернет: https://vyzyrska- gromada.gov.ua/

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО надаються у письмовому вигляді до Визирської сільської ради особисто або поштою за адресою: 67543, Одеська обл., Одеський р-н, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, буд. 56; та на електрону адресу Визирської сільської ради: vizirkarada@ukr.net

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить 15 днів з дня її оприлюднення у встановленому порядку. Граничний строк надання зауважень становить 15 календарних днів з моменту оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО, а саме

з « 06 »  серпня    2022р до « 20 »  серпня      2022 року.

Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

Відповідальна особа за прийняття зауважень: Волков Володимир Костянтинович тел. (04855)-9-55-35


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь