Визирська громада

Одеська область, Одеський район

Адміністративні послуги

Рішення Визирської сільської ради №834/ХХVІІІ-VІІІ від 01.12.2022 р. "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО РІШЕННЯ ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВІД 13.10.2020 Р. №667/XXI-VII  «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»"

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через 
Центр надання адміністративних послуг Визирської сільської  ради 

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 • Державна реєстрація народження
 • Державна реєстрація смерті
 • Державна реєстрація шлюбу
 • Державна реєстрація розірвання шлюбу
 • Державна реєстрація зміни імені
 • Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
 • Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
 • Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану
 • Комплексна послуга «єМалятко»:

1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини

2) реєстрація місця проживання

3) призначення допомоги при народженні дитини

4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

10) надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача

11) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ

 • Реєстрація місця проживання (перебування) особи
 • Реєстрація місця проживання малолітньої дитини
 • Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи
 • Зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла
 • Видача витягу з реєстру територіальної громади
 • Довідка про останнє місце реєстрації померлого та про спільне проживання осіб на день смерті
 • Довідка про зареєстрованих у житловому будинку/приміщенні осіб

 ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ 

 • Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку
 • Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку
 • Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку з:
   • зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження);
   • виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;
   • непридатності паспорта для подальшого використання;
   • якщо особа досягла 25- чи 45 річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток;
   • у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт з безконтактним електронним носієм (за бажанням)
 • Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку:
 • зі зміною інформації, внесеної до паспорта, крім додаткової змінної інформації;
 • отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);
 • виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
 • закінчення строку дії паспорта;

непридатності паспорта для подальшого використання

 • Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
 • Оформлення і  видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
 • Оформлення і  видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі:
 1. зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;
 2. виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;
 3. закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;
 4. непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання
 • Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта  громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)
 • Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта  громадянина України з безконтактним електронним носієм
 • Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

 • Посвідчення заповіту (крім секретного)
 • Скасування заповіту (крім секретного)
 • Видача дубліката документу, посвідченого уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування
 • Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього
 • Засвідчення справжності підпису на документі
 • Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

 • Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва
 • Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно
 • Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)
 • Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
 • Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
 • Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно
 • Заборона вчинення реєстраційних дій

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ

 • Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування) 
 • Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація фізичної особи підприємцем
 • Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням
 • Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)
 • Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну осібу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)
 • Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля
 • Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 • Видача  документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця
 • Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
 • Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

 • Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1)    витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;
2)    витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель;
3)    витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
4)    довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 • Видача довідки про: 

1)    наявність та розмір земельної частки (паю)
2)    наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

 • Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
 • Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з видачею витягу
 • Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу
 • Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
 • Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
 • Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
 • Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
 • Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
 • Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення
 • Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
 • Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
 • Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
 • Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
 • Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
 • Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі
 • Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності
 • Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності
 • Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності
 • Видача рішення про:

-    припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади
-    припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача 

 • Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 • Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок
 • Затвердження технічної документації:

-    з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів 
-    з бонітування ґрунтів
-    з економічної оцінки земель

 • Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації 
 • Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення
 • Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)
 • Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря
 • Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду
 • Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування
 • Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації
 • Надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
 • Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 • Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки
 • Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)
 • Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу
 • Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб
 • Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення
 • Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок
 • Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
 • Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 
 • Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)
 • Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)
 • Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 • Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації
 • Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
 • Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт
 • Видача дозволу на виконання будівельних робіт
 • Видача сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

 

АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

 • Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна
 • Видача довідки щодо інформації про присвоєння адрес ЄДЕССБ з Реєстру будівельної діяльності
 • Зміна адреси об’єкта нерухомого майна/Корегування адресу об’єкту будівництва
 • Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки
 • Надання  містобудівних умов та обмежень
 • Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності (погодження місця розташування)
 • Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
 • Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
 • Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
 • Видача викопіювання з містобудівної документації
 • Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки

 

ІНШІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 • Приватизація державного житлового фонду
 • Видача копії свідоцтва про право власності на приватизоване житло
 • Внесення змін до свідоцтва про право власності на приватизоване житло
 • Видача довідки про участь (неучасть)  в приватизації житла житлового фонду
 • Видача ордера на видалення зелених насаджень
 • Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 • Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 • Видача ордера на:

-  жиле приміщення;

-  на службове жиле приміщення

 • Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові
 • Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 • Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів
 • Погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи, розташованих на відповідній території установ та організацій сфери обслуговування
 • Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю
 • Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства
 • Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)
 • Взяття громадян на соціальний квартирний облік
 • Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду
 • Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою
 • Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
 • Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду
 • Видача свідоцтва про право власності
 • Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання
 • Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
 • Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
 • Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
 • Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
 • Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди
 • Поновлення договору оренди водних об’єктів
 • Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів
 • Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 • Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 • Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 • Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 • Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: “Кандидат у майстри спорту України” та I спортивний розряд
 • Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: II та III спортивний розряд
 • Реєстрація пасіки
 • Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки
 • Інформаційне повідомлення про пошкоджене  та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ - прийом проводиться 1 раз в місяць, оголошення публікуються на сайті Визирської сільської ради в розділі "Новини"

 • Призначення (перерахунок) пенсій 
 • Видача пенсійного посвідчення
 • Видача довідок:

      - про розмір пенсії;
- про перебування на обліку;
- про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

 • Надання допомоги на поховання
 • Переведення пенсії за новим місцем проживання
 • Зміна способу виплати пенсії

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

 • Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
 • Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу
 • Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме
 • Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
 • Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 • Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
 • Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
 • Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
 • Надання державної допомоги: у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
 • Надання державної допомоги при народженні дитини
 • Надання державної допомоги при усиновленні дитини
 • Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
 • Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям
 • Призначення державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною
 • Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
 • Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю
 • Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
 • Призначення державної соціальної допомоги на догляд
 • Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній/непрофесійній основі
 • Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку
 • Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею
 • Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
 • Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів
 • Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
 • Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втрати- ли годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
 • Призначення одноразової компенсації дружинам (чоло- вікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю  у   ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт
 • Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потер- піли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідніс- ністю, інвалідність  яких   пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам
 • Призначення одноразової компенсації батькам померло- лого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильсь- кій АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
 • Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалід- ністю внаслідок війни та прирівняним до них особам
 • Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки
 • Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку
 • Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю
 • Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • Призначення грошової компенсації особам з інвалідніс-тю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
 • Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та / або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад
 • Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілем
 • Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
 • Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату
 • Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:

1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

4) учасникам війни

5) особам з інвалідністю внаслідок війни

6) особам, які постраждали від торгівлі людьми

7) особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

8) членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

9) постраждалим учасникам Революції Гідності

 • Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

1) осіб з інвалідністю в з дитинства та внаслідок загального захворювання

2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни

3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”

4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

 • Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена
 • Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:

1) відмови від майнових прав підопічного

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна

5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

 • Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:

1) відмови від майнових прав підопічного

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

 • Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
 • Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу
 • Надання статусу учасника бойових дій
 • Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни
 • Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою учасника
 • Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
 • Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку
 • Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
 • Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
 • Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
 • Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
 • Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя
 • Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-виховате- лям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”
 • Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатрич- ного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків
 • Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам
 • Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг
 • Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи
 • Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”
 • Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
 • Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу
 • Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни
 • Безоплатне спорудження надгробку на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за встановленим зразком
 • Надання громадським об’єднанням ветеранів війни безоплатно приміщень для здійснення їх статутних завдань
 • Призначення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань
 • Встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
 • Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Послуги РАЦС та паспортні послуги будуть надаватись з моменту наявності відповідного сертифікату у посадових осіб Визирської сільської ради та доступу до реєстрів.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь