Визирська громада

Одеська область, Одеський район

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника-директора КНП «ЦПМСД» Визирської сільської ради

Дата: 19.11.2020 09:48
Кількість переглядів: 748

Відповідно до рішення виконавчого комітету Визирської сільської ради від 17.11.2020 р. № 174 «Про утворення та затвердження персонального складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника- головного лікаря КНП «ЦПМСД» Визирської сільської ради», керуючись Положенням про  порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Визирської сільської ради затвердженим рішенням Визирської сільської ради №660/ХХІ-VII від 13.10.2020 року, конкурсна комісія оголошує про проведення конкурсу на зайняття посади керівника- директора КНП «ЦПМСД» Визирської сільської ради.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної (медичної0 медико-санітарної допомоги» Визирської сільської ради створено відповідно до рішення Визирської сільської ради №660/ХХІ-VII від 13.10.2020 року (скорочена назва КНП ЦПМСД Визирської сільської ради).

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 67543, Одеська область, Лиманський район, село Визирка, вулиця Олексія Ставніцера, 56,

Основні напрями діяльності підприємства: Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території Визирської сільської ради, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Визирської сільської ради затверджено рішенням сесії сільської ради від 13.10.2020 р. №660/ХХІ-VII татут додається).

Структура підприємства:

1. Адміністративно-управлінський відділ.

2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти,  медичні пункти).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП ЦПМСД Визирської сільської ради на 2020 рік  будуть плануватись з моменту державної реєстрації юридичної особи.

Документи для участі в конкурсі приймаються  в запечатаному вигляді (крім заяви про участь у конкурсі) особисто або надсилаються поштою з 19.11.2020 року до 17.00 години 08.12.2020 року включно за адресою: 67543, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, 56 (приймальня Визирської сільської ради).

Електронна адреса для довідокvizirkarada@ukr.net.

Телефон для довідок: (04855) 9-55-35.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, у разі наявності присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

6)  копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

7) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

8) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

9) довідку МВС про відсутність судимості;

10) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

11) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

12) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком4;

13)  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе Претендент.

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Вимоги до претендентів на посаду :

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів викладені у наказі МОЗ України від 31.10.2018 №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я»", а саме:

Вища  освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

       Стаж роботи для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вимоги до конкурсної пропозиції, а саме: конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу на п'ять років, в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» згідно укладеного контракту.

Форма контракту з керівником закладу є типовою і затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792. З істотними умовами контракту можна ознайомитись за посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n28.

       Дата та місце проведення конкурсу: 

       10.12.2020 року о 14:00 годині  - засідання конкурсної комісії  з розгляду  заяв претендентів і доданих до них документів в приміщені Визирської сільської ради, за адресою: с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, 56.

       Інформацію про дату та місце проведення конкурсу із заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та визначення переможця конкурсу буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Визирської сільської ради та повідомлено претендентів додатково.

        Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Визирської сільської ради.

Протокол №1 засідання конкурсної комісії на зайняття посади керівника-директора комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" Визирської сільської ради від 18.11.2020 року

Протокол №2 засідання конкурсної комісії на зайняття посади керівника-директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Визирської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 1

Голові конкурсної комісії ______________

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________

_____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

 

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

 

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _________

____________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером ___________________________;

? _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.                               ___________________

                                                                                                                 (підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

Додаток 2

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ________________________________________

____________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

______ ______________20___ р.                                 __________________

                                                                                                 (підпис)


 

Додаток 3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про вимоги та обмеження, встановлені Законом України

“Про запобігання корупції”

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

____ __________20___ р.

________________
               (підпис)

___________________
         (прізвище, та ініціали)

 

 

 

 


Додаток 4


ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

  1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

так** ? ні ?

2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                   

_____________________________________________

так** ? ні ?

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 

 
  1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

так** ? ні ?

2)  запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ? ні ?

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ? ні ?

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ? ні ?

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ? ні ?

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ? ні ?

     

 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

____  _______ 20___ р.                                                ________________

                                                                                                                      (підпис)

 

____________

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь